• Buradasınız:
  • E?itim
  • GÜVEN Bütünsel Geli?im AKADEM?

GÜVEN Bütünsel Geli?im AKADEM?

GÜVEN Bütünsel Geli?im AKADEM?
GÜVEN Bütünsel Geli?im AKADEM? 2

6 arasında Ort 5 Uzerinden 3.33333 Puanlar

Sizin Değerlendirmeniz

2 Yorumlar  |  Yorum yazın

1 1, 34782 Istanbul, Çekmeköy

0535 865 07 53
0535 865 07 53
serdarguven2003@gmail.com
Google Play

Hata Bildir

BEYN?N?Z?N ALICILARINI OYNAYARAK GEL??T?R?N!...

Tür:
E?itim
Kategoriler:
Genel bilgiler

GÜVEN Bütünsel Geli?im AKADEM?

BYJONG Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Geli?imi Programlar?

Nöroe?itsel Jonglörlük, Yarat?c? Drama, Ak?l ve Haf?za Oyunlar?, Sanat ve Hareket Terapileri ile

Bütünsel Beyin Modeli Tabanl? E?itim, Dan??manl?k ve Koçluk Hizmetlerimiz:

1.    Bütünsel Ya?am Koçlu?u, Özel E?itim Koçlu?u (Hafif Mental Retardasyon)

2.    Nöroe?itim, Ö?renci  ve Veli Koçlu?u:  Spor, Beslenme ve Uyku Koçlu?u

3.    Dikkat Eksikli?i, Konsantrasyon ve Odaklanma Bozuklu?u

4.    Down Sendromu –Otizm-Rett ve Asperger Sendromlar?

5.    DEHB Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozuklu?u

6.    Dil ve Konu?ma Gerilikleri - Kekemelik

7.    Ö?renme Güçlü?ü - Disleksi

8.    Özgüven Yitimi ve Geli?imi

9.    Davran?? Problemleri

10. Sosyal Beceri Geli?imi

11. Ders Çal??ma Becerisi

12. Stres ve Öfke Yönetimi

13. S?nav Haz?rl??? ve S?nav Kayg?s? Problemleri

14. Amaç - Hedef - Plan - Zaman Yönetimi

15. Yetenek Alanlar?n? Belirleme ve Yönetimi

16. Alzheimer, Parkinson, Demans, Erken, Bunama, Haf?za Problemleri

17. Güzel Sanatlar: Resim, Foto?raf, Video

18. Müzik E?itimleri: Gitar, Piyano, Ritim-Bateri, Akordeon.

19. Okuma-Yazma E?itimleri (6-8 Ya?)  

20. Severek ve Anlayarak H?zl? Okuma E?itimi (9 ve Üzeri)

21. Kötü Al??kanl?klar, Tak?nt?lar ve Ba??ml?l?klar

22. Madde ve Teknoloji Ba??ml?l?klar?ndan Kurtulma

23. Akademik Ders Deste?i: ?ngilizce, Türkçe, Matematik, Fen, Kimya ve di?er tüm dersler. 

24. Hafta içi ve Hafta sonu E?itim Ö?retim, Y?l içi K?? Okulu ve Yaz Okulu Programlar?

25. Yarat?c? Drama ve Jonglörlük E?itimleri.

 

Firma Yorumları

Yorum Ekle