Nas?l Yapar?m?

Nas?l Kullan?c? Kimli?i Olu?tururum?
Çekmeköy Kullan?c? Kimli?i Olu?turma
Nas?l - Kontrol Paneli
Çekmeköy Kontrol Paneli
Nas?l Firma ?lan? Olu?tururum?
Kullan?c? kimli?iniz ile giri? yapt?ktan sonra Menu'den Kontrol Panelini seçiyoruz.
Kay?tlar?n?z? Yönetin tu?una bast?ktan sonra a?a??daki ekrana ula??yorsunuz.
Resimlerdeki yönergeleri takip ederek firma ilan?n?z? yay?nlayabilirsinizÇekmeköy
Çekmeköy
Nas?l Kampanya Olu?tururum?
Kullan?c? kimli?iniz ile giri? yapt?ktan sonra Menu'den Kontrol Panelini seçiyoruz.
Tekliflerinizi Yönetin tu?una bast?ktan sonra a?a??daki ekrana ula??yorsunuz.
Resimlerdeki yönergeleri takip ederek firma ilan?n?z? yay?nlayabilirsiniz

Çekmeköy
Çekmeköy
Nas?l Etkinlik Olu?tururum?
Kullan?c? kimli?iniz ile giri? yapt?ktan sonra Menu'den Kontrol Panelini seçiyoruz. 
Etkinlik Yönet tu?una bast?ktan sonra a?a??daki ekrana ula??yorsunuz.
Resimlerdeki yönergeleri takip ederek firma ilan?n?z? yay?nlayabilirsiniz

Çekmeköy
Çekmeköy