Metrogarden Bereket Döner

Metrogarden Bereket Döner
Metrogarden Bereket Döner 1

2 arasında Ort 5 Uzerinden 5 Puanlar

Sizin Değerlendirmeniz

1 Yorumlar  |  Yorum yazın

Metrogarden AVM Yemek Kat?, 34782 Istanbul, Çekmeköy

0216 510 09 02
info@cekmekoy.info
Google Play

Hata Bildir

“Helal, Berekettir”

Tür:
Hizmet
Kategoriler:
Genel bilgiler

Metrogarden Bereket Döner

Bereket Döner olarak Metrogarden AVM yiyecek kat?nda hizmet vermekteyiz.

Türkiye’nin ilk ve en büyük döner üreticisi olarak kendimize has üretim standartlar?m?zla sürekli kalitemizi artt?rarak sektöre öncülük etmeyi büyük bir gururla sürdürüyoruz. “Helal, Berekettir” slogan?yla üretim yapan markam?z, özenle seçilen, en kaliteli etlere en kaliteli i?çili?i uygulayarak hiçbir katk? malzemesi kullanmadan ve en önemlisi helal ?artlar?na uygun üretti?i do?al ürünlerini tüm Türkiye’ye pazarl?yor. Sektöre getirdi?imiz standardizasyonlar, bugün halen Türk G?da Kodeksi’nin döner üretimiyle ilgili bölümünün temelini olu?turmaktad?r. Avrupa standartlar?ndaki üretim kalitemiz ile dünyaya aç?lmay? hedeflerken Türkiye’deki büyük ba?ar?m?z? artan ihracat?m?zla sürdürüyoruz. Bu hedef do?rultusunda ilk ihracat?m?z? 2012’de Ürdün’e yaparak dünyaya aç?lma hedefindeki kararl???m?z? gösterdik. Dünyan?n farkl? co?rafyalar?ndaki yat?r?mc?lara da döner üretim tesisleri kurulmas?nda dan??manl?k yap?yor ve Türk Dönerini dünyaya tan?tmada büyük bir rol üstleniyoruz.

Bereket Döner Hizmetlerimiz

Firma Yorumları

Yorum Ekle